Navigace

Obsah

Vikýřovice- rozšíření systému separace BRO a ostatních složek KO

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií- Fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí

 
Operační program Životní prostředí
Prioritní osa 4- Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, oblast podpory 4.1- Zkvalitnění nakládání s odpady
 
Projekt řeší rozšíření dosavadního systému separace odpadů v obci Vikýřovice, jedná se o:
  • pořízení 100 ks nádob o objemu 240 l na biologicky rozložitelný odpad
  • pořízení 20 ks nádob o objemu 1,1 m3 na separaci papíru, plastů a skla
  • pořízení 2 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 16 mna bioodpad
  • vybudování 4 přístřešků na kontejnery
  • tisk 1000 ks letáků pro osvětu občanů
 
Předpokládaná struktura financování:
  • podpora EU:              561 212,50 Kč           85 %
  • podpora SFŽP:            33 012,50 Kč             5 %
  • zdroje obce:               66 025,00 Kč           10 %
 

Leták
 
Logo