Navigace

Obsah

Vikýřovice- po místních komunikacích ke komunikaci

  

Obec Vikýřovice získala z Regionálního operačního programu Střední Morava dotaci ve výši 18 mil. Kč. Tyto finanční prostředky byly v souladu s podmínkami programu vynaloženy na rekonstrukci místních komunikací propojujících stavby občanské vybavenosti. Kromě rekonstrukce komunikací došlo i k rekonstrukci veřejného osvětlení a přeložek místní vodoteče.
 
  • Prioritní osa:               Integrovaný rozvoj a obnova regionu
  • Oblast podpory:            Rozvoj venkova
  • Podoblast podpory:       Fyzická revitalizace území
 
Doba realizace:
  • 2.3.2009- 30.4.2010
 
Financování:
  • Celkem-  17 914 865,90 Kč
  • ERDF-     14 770 524,44 Kč (85%)
  • SR-             868 854,38 Kč (5%)
  • Obec-       2 275 487,08 Kč (10% + nezpůs. výdaje)

Realizované úseky: 
ul. Zámecká, Potoční, Školní, Pod Trámky, U Hájenky, ul. Kovářská,venkovní úpravy u obecního úřadu
 
Logo ROP SM