Navigace

Obsah

Vikýřovice- hřiště na ul. Okružní

(reg. č. projektu 12/017/41200/172/002092)
 

Logo

V září 2012 obec předložila žádost o dotaci na projekt „Vikýřovice- hřiště na ul. Okružní“, a to v rámci 4. výzvy MAS Šumperský venkov, 17. kola příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova ČR na období 2007- 2013, opatření Realizace místní rozvojové strategie.
 
Předmětem projektu byla rekonstrukce venkovního sportovního hřiště s písčitým povrchem na povrch umělý. V březnu 2013 obec uzavřela se Státním zemědělským intervenčním fondem dohodu o poskytnutí dotace a v květnu začala s rekonstrukcí hřiště. Projekt byl ukončen v červnu 2013.
 
Výdaje projektu
Celkem 412 569,00 Kč
Dotace

259 134,00 Kč

Vlastní zdroje obce 153 435,00 Kč