Navigace

Obsah

Elektronizace a digitalizace procesů úřadu Obce Vikýřovice

(CZ.1.06/2.1.00/22.09432)

22. výzva, Integrovaný operační program, oblast podpory 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě- Cíl Konvergence

Plánované datum realizace: 1.12.2014 - 29.5.2015.

Z důvodu zrušení výběrového řízení na dodavatele (obdržení neakceptovatelných nabídek) a vyhlášení nového byla realizace projektu prodloužena do 31.7.2015. 

Financování projektu:

 • celkem-         1 805 197 Kč
 • EU (ERDF)-     1 534 417 Kč
 • obec-                270 780 Kč

 

Projekt „Elektronizace a digitalizace procesů chodu úřadu Obce Vikýřovice“ je součástí celostátního operačního programu, tzv. IOP 22, v rámci kterého budou na úrovni Obce Vikýřovice realizovány takové aktivity, které mají za cíl posílení bezpečnosti dat, elektronizaci procesů, digitalizaci dat aj., čímž se zefektivní výkon veřejné správy a naplní vize eGovernmentu v ČR.

 

Aktivity:

 • Konsolidace hardwaru a softwaru úřadu včetně virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury.
 • Rozvoj služeb Technologického centra ORP Šumperk a návaznost na Technologické centrum Olomouckého kraje.
 • Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura Technologického centra ORP.
 • Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních agendových informačních systémů s registry veřejné správy.

 

Uvedené aktivity jsou v souladu s globálními a specifickými cíli IOP:

 1. Globální cíl
 • Modernizace územní veřejné správy prostřednictvím rozvoje informační společnosti.
 1. Specifické cíle
 • Zvýšení úrovně služeb elektronické veřejné správy na regionální a místní úrovni.
 • Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru.

 

logo

 

Užitečný web