Navigace

Obsah

Centrum sportu a zábavy Vikýřovice

 
Obec Vikýřovice získala z Regionálního operačního programu Střední Morava dotaci ve výši 26 mil. Kč na výše uvedený projekt. Tyto finanční prostředky byly v souladu s podmínkami programu vynaloženy na výstavbu tělocvičné haly včetně realizace přeložek a přípojek inženýrských sítí, komunikací pro pěší, parkovacích míst a výsadby zeleně.
 
  • Prioritní osa:             Integrovaný rozvoj a obnova regionu
  • Oblast podpory:         Rozvoj venkova
  • Podoblast:                 Sociální infrastruktura
  • Doba realizace:         13.7.2009- 1.4.2010
  • Místo realizace:         přístavba k ZŠ Vikýřovice
 
Financování projektu: 
Zdroje Regionální rady
26 230 891,05 Kč
90%
  z toho ERDF
24 773 619,32 Kč
85%
  z toho SR
1 457 271,73Kč
5%
Zdroje obce způsobilé
2 914 543,45 Kč
10 %
Zdroje obce nezpůsobilé
2 609 602,84 Kč
 
Celkem
31 755 037,34 Kč
 
 
 
Informace k provozu tělocvičny
(Kontakt: Zdeněk Bučan- tel. 602 482 938, e-mail: spravce@vikyrovice.cz)
 
Provozní doba:                                                    
Po- Pá             15,00- 21,00 hod.
So- Ne              9,00- 21,00 hod.
 
Cena od září 2010- 300 Kč/ hod. 
 
 
Logo ROP SM